Elektronisk signatur på ordrebekreftelsen

En signatur på en ordrebekreftelse kan fort lønne seg!
– Avstemmer hva man skal fakturere
– Sikrer pant i leverte varer
– Tilgang til online varelager

Medarbeidere på farten har ofte mye informasjon de bør ha lett tilgjengelig. Både når det gjelder kundeinformasjon, lagerstatus, ordrebekreftelser o.l – dette kan føre til at dokumenter kan komme på avveie.

Mange opplever at det er mye informasjon som skal håndteres i løpet av en arbeidsdag. Signerte kundebekreftelser kan bli borte, fordi man må frakte dokumenter fra A-Å.
I tillegg er det ofte forskjellige personer som mottar varer og tjenester enn den som  betaler selve fakturaen hos kunden.  I tillegg kan menneskelige feil hos leverandør føre til feil i faktureringen til kunden.

Mobilt ordresystem

PCSS Surface gir mulighet for elektronisk signatur på ordrebekreftelsen, ordrebekreftelsen blir sendt som PDF til kunden samt at en kopi går til selger/konsulent via mail – riktig informasjon til rett person ved hjelp av få tastetrykk! Å ta i bruk Surface vil bidra til:

Fortgang i fakturering
Registrering av ordrer vil gå raskere
Reduksjon av svinn i form av glemte timer og varer
Dine arbeidere får betydelig mer informasjon om kunden ute i felten
Økt sikkerhet rundt kvalitetssikring av dokumentasjon
Bedre dokumentasjonsflyt
Enklere planlegging
Økt effektivitet

PCSS Surface er en løsning for medarbeider på farten. Man har informasjon lett tilgjengelig fra en håndholdt enhet, og ved hjelp av noen tastetrykk får du tilgang til informasjonen du har registrert om kunden innen følgende områder:

  • Kundehistorikk – tilgang til alle kunder og transaksjoner man har hatt med kunden tidligere basert på ditt økonomisystem.
  • Kontaktinformasjon – all informasjon om kunden blir lest og skrevet til og fra ditt økonomisystem.
  • Registrering av ordre, samt tilgang til ordreticker – registrer ordrer når du er ute hos kunden.
  • Se eksisterende ordre – hva kunden har kjøpt tidligere, noe som kan føre til mersalg.
  • Fakturahistorikk – se om kunden betaler ved forfall, eller om det har oppstått betalingsproblemer.
  • Sjekke lagerstatus – har dere tilgjengelige varer på lager som kunden spør etter?
  • Elektronisk signatur på ordrebekreftelsen der og da!

Ved hjelp av en enkel håndholdt enhet er dine ansatte online hele tiden.

Ved å tilføre Surface-funksjonaliteten (live integrasjon!) til ditt økonomisystem gjør man det enklere å effektivisere bedriftens salg og kundedialog – nye muligheter dukker opp, og man får en enklere arbeids hverdag.

Med Surface fra PCSS betaler du for det du bruker, når du bruker det – Full fleksibilitet!

For en enklere og mer effektiv netthverdag – kontakt oss på support@pcss.no eller
ring oss på mobil 400 69 400 for en hyggelig samtale.