Avtale om leveranse av Visma til MPack AS

Avtale om leveranse av Visma Global, Visma Lønn, og Visma Dokumentsenter med Visma AutoInvoice til MPack AS

PCSS har inngått avtale med MPack AS om levering av Visma sine løsninger som motor for fremtidig effektivisering og automatisering. PCSS har som målsetning å bidra til en enklere og mer effektiv jobbhverdag for alle våre kunder. Vi rådfører våre kunder til hvilke valg de bør ta for å bedre sin arbeidshverdag med basis i Visma sin produktportefølje.

MPack AS ønsket å oppgradere fra Visma Mammut til en mer moderne løsning, og valget ble derfor å ta i bruk Visma Global og Visma Lønn.  De har i tillegg valgt å kjøpe løsninger som Visma Dokumentsenter for å effektivisere dokumenthåndteringen i sin bedrift, samt at de vil kunne automatisere manuelle rutiner med eFaktura igjennom Visma AutoInvoice.

MPack AS ble etablert i 2000, under navnet Myhre Packaging Service AS. Mpack i dag er en solid servicebedrift med 10 ansatte, hvor alle har sterk fokus på at kundens produksjon og pakking skal foregå effektivt, sikkert og problemfritt. De leverer løsninger og maskiner innenfor 3 hovedgrupper av pakking/embalering: Flow-pack, skålpakking og vakummaskiner.

MPack logo

Tags: , , ,