Effektivisere lønn, personal og fravær i din bedrift

Effektivisere lønn, personal og fravær i din bedrift

(Bilde: officeadb.no)

Med smarte løsninger knyttet til ditt lønnssystem, kan du og dine kolleger enkelt effektivisere og automatisere tidkrevende prosesser og oppgaver på HRM-feltet. Våre løsninger dekker:

•    Reiseregninger og utgiftsrefusjon fra start til slutt
•    Fraværsregistrering


Reiseregninger og utgiftsrefusjon på 1-2-3

Istedenfor å ta vare på kvitteringer fra reiseregninger og utlegg, tar du bilde av dem med en enkel mobilapp. Dokumentasjonen lastes da opp i Visma.net Expense, hvor informasjon om korttransaksjoner og kjørebok også kan lastes opp automatisk.

Når du senere skal føre reiseregningen, ligger all dokumentasjon og informasjon klart i løsningen. Da blir det enkelt å fylle ut gjenværende poster, før regningen automatisk går til attestering til forhåndsdefinerte personer.

Kontroll og godkjenning utføres med et par klikk i Visma Approval eller på mobil med Visma Mobile Manager. Ved godkjenning overføres alle data automatisk til lønnssystemet.


Full kontroll på ferie- og fravær-registrering

Ferie og fravær er enda enklere å registrere og rapportere. Med et par tastetrykk i appen Visma.net Absence er fraværet meldt inn. (App klar Q1 2016) Hver dag frem til friskmelding spør appen automatisk om du fremdeles er syk, og oppdaterer alle parter.

På arbeidsplassen blir forhåndsdefinerte personer, f eks nærmeste leder, umiddelbart informert i appen Visma Mobile Manager eller via Visma.net Approval.

Alle registrerte data oppdateres automatisk i lønnssystemet, slik at all ferie- og fravær-registrering er i henhold til oppsatte regler, og ferie/fraværs saldoer.


Visma.net Expense

Med Visma.net Expense kan du føre dine utlegg og reiseregninger når som helst og hvor som helst. Du slipper å ta vare på papirkvitteringene, og effektiviserer attesteringsprosessen betydelig. Løsningen fungerer uavhengig av lønnssystem, men er en del av Visma Lønn.


Slik fungerer løsningen

Visma.net Expense gir deg muligheten til å føre dine utlegg og reiseregninger når og hvor det passer deg. Med vår mobilapp tar du simpelthen bilde av kvitteringen, som automatisk lastes opp i skyen. Dermed er dokumentasjonen digitalisert, og du kan kaste kvitteringen.

Du kan også koble kredittkort til Visma.net Expense, slik at du enkelt kan føre utlegg du har hatt på kortet, og løsningen kan kobles til GPS-sporingsløsninger som automatisk logger kjørelengde og bompengeutgifter. Løsningen bidrar også til at du følger alle lover og regler, og forenkler attestasjonsprosessen ved å åpne for automatisk utsending til forhåndsdefinerte personer. Attesteringen kan utføres på mobil, nettbrett og maskin.

•    Alltid tilgjengelig og oppdatert
•    Integrasjon med kredittkort og GPS-sporing
•    Alltid oppdatert i henhold til lover og regler
•    En del av vårt lønnssystemet
•    Enkel attestering, også på mobil


Visma.net Absence

Visma.net Absence brukes for å registrere ansattes fravær. Løsningen fungerer kun med lønnssystem, og er en del av Visma Lønn

Slik fungerer løsningen

Visma.net Absence gir ansatte en enkel oversikt over fraværet sitt. Ansatte kan selv registrere fravær eller legge inn en forespørsel om fravær. Alle registreringer blir kontrollert opp mot fraværet som allerede er registrert på den ansatte, og om fraværet er innenfor gjeldende regler for fravær.

Som leder har du en enkel oversikt over dine ansatte, og kan godkjenne eller avvise forespørsler om fravær basert på denne oversikten. Visma.net Absence hjelper deg å ha kontroll på gjeldende regler, og gir beskjed dersom et fravær ikke samsvarer med bestemmelsene.

Lønnsavdelingen kan dermed også vite at godkjent fravær er korrekt, og de ansatte får den lønnen de har krav på.

•    Enkel registrering av fravær
•    Støtter gjeldende lover og regler
•    Sørger for at fraværet er korrekt registrert
•    Gir bedriften full oversikt over ferie og fravær
•    Gjør at ansatte og ledere bruker mindre tid på fraværshåndtering, og mer tid på det som gir verdi

Visma.net Absence er en del av Visma.net-familien. Det betyr at bedriften og de ansatte har tilgang til alle sine tjenester via en felles pålogging – slik som reiseregninger og utleggsrefusjoner og gratistjenesten lønnsslipper.

Våren 2016 kommer også modul for timeregistrering, Visma.net Time. Alt sammen er tett integrert med Visma Lønn.


Visma.net Approval

Attestering av fakturaer, reiseregninger, utlegg og feriegodkjenning har aldri vært enklere. Med Visma.net Approval kan du godkjenne, avvise eller videresende med et par tastetrykk, gjerne på mobil. Løsningen er en del av følgende økonomisystemer og lønnssystemer:

•    Visma Business (gjennom Visma Document Center)
•    Visma Business Regnskapsbyrå (gjennom Visma Document Center)
•    Visma Global (gjennom Visma Document Center)
•    Visma.net Financials
•    Visma Contracting (gjennom Visma Document Center)
•    Visma Lønn

Slik fungerer løsningen

Med Visma.net Approval kan du effektivisere og automatisere hele arbeidsflyten knyttet til attestering. Fakturaer, reiseregninger og utlegg sendes til attestering til rett person, basert på kriterier du har definert, og behandles med noen få tastetrykk. Behandlingen kan du gjerne gjøre enkelt på mobil, hvor som helst og når som helst, med appen Visma Mobile Manager.

•    Attestering av fakturaer fra økonomisystemet
•    Attestering av utlegg og reiseregning fra Visma.net Expense
•    Attestering av ferie og fravær
•    Tilgjengelig på alle enheter – mobil, nettbrett, datamaskin
•    Varsling om nye oppgaver på epost
•    Data synkroniseres med økonomi- eller lønnsløsningen

Har du spørsmål rundt dette kan du kontakte oss på support@pcss.no eller ringe vårt sentralbord på 400 69 400

Tags: , , ,