Visma.net Absence – registrer fravær fra mobilen!

Visma.net Absence – registrer fravær fra mobilen!

Visma.net Absence er en del av Visma.net-familien. Det betyr at bedriften og de ansatte har tilgang til alle sine tjenester via en felles pålogging  – slik som reiseregninger, utleggsrefusjoner og gratistjenesten lønnsslipper via appen Visma Employee. Dette gjør at dine ansatte kan registrere fravær, ferieønsker samt føre reiseregninger direkte fra mobilen.

 

En app hvor du kan:

•    Registrere fravær
•    Registrere ferieønsker
•    Se alle dine lønnsslipper
•    Se detaljert informasjon om lønnsslippen
•    Se den originale PDF-en, om du vil ha komplett informasjon.
•    Få et varsel når ny lønnsslipp er tilgjengelig i appen
•    Sette opp en personlig sikkerhetskode, for å beskytte dine lønnsslipper.
•    Eksportere alle lønnsslippene til en enkelt PDF

I den nyeste versjonen av Visma Employee inneholder integrasjon med Visma.net Absence, så du kan enkelt registrere fravær og ferieønske direkte i appen. Appen er gratis, og er tilgjengelig i
App store og Google Play. Høsten 2016 kommer også modul for timeregistrering, Visma.net Time. Alt sammen er tett integrert med Visma Lønn.

 

Visma.net Absence

Visma.net Absence er en skybasert løsning for fravær. Løsningen gir ansatte full oversikt over eget fravær, og ledere full oversikt over fraværet i bedriften. Løsningen koster fra NOK 25 per måned/bruker og nedover.


Slik fungerer løsningen

Visma.net Absence gir ansatte en enkel oversikt over fraværet sitt. Ansatte kan selv registrere fravær eller legge inn en forespørsel om fravær. Alle registreringer blir kontrollert opp mot fraværet som allerede er registrert på den ansatte, og om fraværet er innenfor gjeldende regler for fravær.

Som leder har du en enkel oversikt over dine ansatte, og kan godkjenne eller avvise forespørsler om fravær basert på denne oversikten. Visma.net Absence hjelper deg å ha kontroll på gjeldende regler, og gir beskjed dersom et fravær ikke samsvarer med bestemmelsene.

Lønnsavdelingen kan dermed også vite at godkjent fravær er korrekt, og de ansatte får den lønnen de har krav på.

 

Visma.net Absence

•    Enkel registrering av fravær
•    Støtter gjeldende lover og regler
•    Ansatte kan registrere fraværet mobiltelefonen
•    Sørger for at fraværet er korrekt registrert
•    Gir bedriften full oversikt over ferie og fravær
•    Gjør at ansatte og ledere bruker mindre tid på fraværshåndtering, og mer tid på det som gir verdi

 

Se her hvordan du kan komme i gang med Visma.net Absence

Velg fraværstype: Ferie eller sykdom

Fraværstype
Registrering av sykdom:
Før inn datoen du er syk, og skriv en kommentar til leder/mellomleder.

registrering av sykdom

 

Registrering av sykemelding om man overstiger 3 dagers egenmelding
Registrere sykemelding fra lege

sykemelding

Registrering av ferie

registrere ferie

 

 

Kom i kontakt med en av våre konsulenter her eller ring vårt sentralbord på 400 69 400

 

Tags: , , , , ,