Mva innberetningen endres fra 2017

Mva innberetningen endres fra 2017

(Bilde: skatteetaten.no)

Mva innberetningen endres fra 2017. Den vil fra 01.01.2017 bli kalt Skattemelding og denne blir økt til 19 poster.

Regler rundt dette kan du lese om her


Oversikt over endringene på mva oppgaven, Skattemelding:

Salg varer uten mva splittes i 4.
Utenfor avgiftsområdet, Post 1, Innenlands omsetning fritatt for mva, Post 6, Innlands omsetning med omvendt skatteplikt dvs. Gull og klimakvoter, Post 7, og Utførsel av varer og tjenester fritatt for mva, post 8.

Salg med merverdiavgift som før, men på post 3, 4 og 5.

Beregning av merverdiavgiften for omvendt skatteplikt er nå delt i to, Tjenester kjøpt i utlandet, post 12, og innenlands kjøp av varer og tjenester, post 13 (per i dag gull og klimakvoter).

Den største endringen gjelder innførsel av varer. Dersom bedriften er registrert i  Merverdiavgiftsregisteret skal de fra 2017 ikke lenger betale innførsels-mva direkte til tolletaten på tollfaktura.  Merverdiavgift og grunnlag skal i stedet legges på i mva-oppgaven (som for omvendt avgiftspliktplikt). Grunnlaget for mva er det samme som tidligere, verdi, toll og særavgifter. Verdi i norske kroner kan være noe annet enn regnskapet, pga forskjellig valutakurs.
Se her for detaljer for regler for grunnlaget.

Dette gir 3 nye punkter på merverdi-oppgaven. Post 9, 10 og 11(fritt).
Altinn vil lage en deklarasjonsoversikt over varene bedriften har for innførsel.

 

Ved fradragsberettiget inngående mva så skal nå fratrekk av utførsels-mva i egne poster. Det blir da to nye. Fradragsberettiget innførsels-mva høy sats, Post 17, og Fradragsberettiget innførsels mva middel sats Post 18.

Sum for grunnlag salg, Post 2, inneholder ikke lenger salg utenfor avgiftsområde. Post 2 inneholder tall fra Post 3 til og med Post 12.

Endringen gjelder altså i stor grad innførsel og utførsel, samt kjøp og salg av gull og klimakvoter.

Dette medfører at bedrifter må oppgradere sine ERP-system for å kunne møte de nye kravene.

 

 

Har du spørsmål rundt dette kan du komme i kontakt med en av våre konsulenter her, eller ring vårt sentralbord på 400 69 400

Tags: , , , ,