Hvorfor bør din bedrift gå over til efaktura?

Hvorfor bør din bedrift gå over til efaktura?

I Norge blir det sendt og mottatt ca. 500 millioner fakturaer hvert år. 40% av disse er elektroniske fakturaer (efaktura), mens 60% fremdeles blir sendt per brev eller epost. For norske bedrifter er det ingen tvil om at det ligger store ressurs- og pengebesparelser ved å ta i bruk efaktura. Besparelsene vil variere fra bedrift til bedrift med tanke på hvor mange fakturaer man sender og mottar, men estimatet under viser en sammenstilling av nasjonale og internasjonale tall:


Hvor mye man kan spare:

•    55 kr per faktura som blir sendt elektronisk
•    86 kr per faktura som blir mottatt elektronisk


Totale estimert sum ved å sende og motta én faktura blir da på koner 141 kr

 

Effektiviser og automatiser faktureringen
Med Visma.net AutoInvoice får du en komplett fakturaløsning som dekker alle dine behov, inkludert sending og mottak av efaktura. All fakturabehandling foregår direkte i ditt økonomisystem, slik at både fakturering og fakturamottak går unna med noen få tastetrykk. Dette vil føre til en rekke fordeler for din bedrift:

 

1.    Mindre administrasjon
Effektiviserer administrasjon knyttet til fakturering og fakturamottak. Det sparer din bedrift tid og penger.

 

2.    Mer kontroll
Du har full kontroll på om fakturaen kommer frem og når, hvis ikke får du umiddelbart beskjed.

 

3.    Faktura i alle formater
Kunder som ikke kan motta efaktura blir automatisk fakturert på epost eller per brev.

 

4.    Jobb i nettskyen
Med skybasert løsning ligger dataen i nettskyen og er til enhver tid oppdatert.

 

5.    Kortere kredittid
Efakturaer blir automatisk bokført og betales derfor i rett tid og med rett beløp. Det gir bedre likviditet.

 

6.    Fornøyde kunder og leverandører
Stadig flere kunder forventer å motta efaktura, og stadig flere leverandører ønsker å sende efaktura.

 

Norges minste kommune Utsira, sier de sparer 18 minutter per sendte faktura ved at de har tatt i bruk eFaktura, les mer her

 

Fordeler for avsender og mottaker ved å ta i bruk eFaktura i din bedrift:

Fordeler efaktura

 

La Visma dokumentsenter gjøre jobben for deg

Ved å integrere Visma Dokumentsenter med ditt Visma økonomisystem kan du automatisere manuelle rutiner. Dette gir en rekke gevinster:

•    Bedre oversikt og kontroll
•    Mindre administrativt arbeid
•    Færre feil
•    Lavere kostnader
•    Ha kontroll på ikke-bokførte kostnader

 

Med Visma Dokumentsenter leses inngående fakturaer rett inn i økonomisystemet, og automatisk blir sendt for godkjenning til rett person.

•    Håndterer efaktura, epostfaktura og papirfaktura
•    Slutt på punchingen
•    Full oversikt over alle bilag

Fakturaene kan godkjennes når som helst og hvor som helst ved hjelp av en enkel mobilapp.
Med Visma Dokumentsenter er alle fakturaer, bilag og fakturainformasjon digitale, søkbare, oppdaterte og lett tilgjengelig. Gjør det enkelt og effektivt med et fakturamottak.

Dette sier andre Vismakunder som bruker Visma Dokumentsenter.

 

Har du spørsmål, eller rett og slett ønsker å komme i gang med eFaktura?
Kom i kontakt med en av våre konsulenter her
eller ring vårt sentralbord på 400 69 400

Tags: , , , ,