Nettbasert løsning for fravær- og timeregistrering

Visma.net Absence og Visma.net Time er en nettbasert løsning for fravær og timeregistrering.
Løsningene er i likhet med Visma.net Expense (reiseregninger) tett integrert med Visma Lønn.

Visma.net Absence gir ansatte full oversikt over eget fravær, og ledere full oversikt over fraværet i bedriften, mens du bruker Visma.net Time for å registrere timer, overtid og fleksitid, på pc, nettbrett eller mobil.
Både timelister, ferie og fravær kan godkjennes av nærmeste leder på mobil ved hjelp av Visma Approval.

Slik fungerer fraværsløsningen Visma.net Absence
Visma.net Absence gir ansatte en enkel oversikt over fraværet sitt. Ansatte kan selv registrere fravær eller legge inn en forespørsel om fravær. Alle registreringer blir kontrollert opp mot fraværet som allerede er registrert på den ansatte, og om fraværet er innenfor gjeldende regler for fravær.

Som leder har du en enkel oversikt over dine ansatte, og kan godkjenne eller avvise forespørsler om fravær basert på denne oversikten. Visma.net Absence hjelper deg å ha kontroll på gjeldende regler, og gir beskjed dersom et fravær ikke samsvarer med bestemmelsene.

Lønnsavdelingen kan dermed også vite at godkjent fravær er korrekt, og de ansatte får den lønnen de har krav på.

•    tett integrert med Visma.net Time
•    enkel registrering av fravær
•    støtter gjeldende lover og regler
•    ansatte kan registrere fraværet på mobiltelefonen
•    sørger for at fraværet er korrekt registrert
•    gir bedriften full oversikt over ferie og fravær
•    gjør at ansatte og ledere bruker mindre tid på fraværshåndtering, og mer tid på det som gir verdi

Slik fungerer timeregistreringsløsningen Visma.net Time
Løsningen gir oversikt over timer, fleksitid, tid til avspasering og fordelingen av timer fordelt slik man ønsker; på prosjekter, oppdrag, aktiviteter o.l. Det er enkelt å lage egne regler i Visma.net Time, slik at for eksempel ansatte kan registrere timer som krever ekstra lønnskompensasjon, slik som kvelds- og helgetillegg.

Timelister godkjennes enkelt på nett eller mobil med Visma.net Approval. En helhetlig brukeropplevelse sammen med andre Visma.net-tjenester, slik som Visma.net Absence og Visma.net Expense.

Visma.net Time gjør det enkelt for ledere og bedriften å følge opp all tidsbruk i virksomheten, og gjør det enkelt å vurdere og behandle timelisten til de ansatte.

Hvem passer Visma.net Time for?
Alle bedrifter som har timelønnede, utbetaler overtidsgodtgjørelse eller har ansatte med flexitid (pluss/minustid).

Ønsker du å se nærmere på løsningene kan du få tilgang til demobrukere her

Tags: , , ,