Er bedriften din moden for digitalisering?

Er bedriften din moden for digitalisering?

Bedrifter bør gå igjennom sine arbeidsprosesser en gang imellom, for å se om det er områder de kan forbedre ved hjelp av digitalisering. Digitale tjenester kan være med på å effektivisere og automatisere alle arbeidsprosesser i bedriften.

Dette blogginnlegget er basert på en artikkel skrevet i digitalhverdag.media kalt «Hvor digital moden er du og din virksomhet», og vil ta for seg 4 punkter som kan være viktig å evaluere når bedrifter vurderer å ta i bruk digitale tjenester.  Du kan lese den fulle artikkelen her

 

Som skrevet i artikkelen så omhandler den digitale arenaen «mest om plattformer, selvbetjente løsninger, brukerskapt innhold og mulighet for å målrette og optimalisere markedsføring, innhold, tjenester og produkter sømløst gjennom digitale kanaler og samarbeidspartner».

I følge en rapport publisert av Forrester kalt «The Digital Maturity Model 4.0» er det fire elementer som er helt avgjørende om en bedrift er klar for en digital arbeidshverdag. Utfordringene berører både kultur, organisasjon, teknologi og innsikt og er helt avgjørende for å evaluere bedriftens digitale modenhet.

 

1.    Kultur – hvilken kunnskap har man innad i bedriften, og hvordan kan teknologiske investeringer føre til dyktigere og mer handlekraftige medarbeidere?

Man må undersøke følgende kulturelle forhold for å avgjøre i hvilken grad bedriften er klar for digitalisering:

•    Er digitale strategier godkjent og forstått hos styret og toppledelsen i bedriften?
•    Fokuserer ledelsen på den digitale strategien, eller tar de endringen dag-for-dag
•    Har bedriften fokus på opplæring og kompetansebygging rundt teknologi og digitalisering?
•    Blir bedriftens digitale visjon kommunisert både internt og eksternt?
•    Tør bedriften å ta risiko når det kommer til innovasjon?
•    Hvordan fokuserer bedriften på kundene?
•    Blir det etablert nye lønnsomme forretningsmodeller ut i fra kundens behov?

 

2.    Organisasjonhvor god er bedriften til å iverksette digitale strategier?

•    Har dere de rette leverandørene av digitale tjenester?
•    Er det på tide å stille større krav til digital forretningsforståelse fra deres leverandører?
•    Hvor god er bedriften til å skape sømløse kundeopplevelser?
•    Hvor god kunnskap har hele bedriften om nye teknologier?
•    Forstår de ansatte i bedriften viktigheten med digitalisering?
•    Har bedriften de rette ansatte til å lede de forskjellige satsningsområdene?

 

3.    Teknologihvor god er bedriften til å ta i bruk ny teknologi som kan gi økt konkurransekraft?

•    Har bedriften økonomi til å finansiere det de trenger?
•    Har man et budsjett som reflekterer de digitale endringene?
•    Hvilket syn har bedriften på teknologisk utvikling?
•    Hva med nettskyen?
•    Måler man teknologi i forhold til oppetidd eller forretningsnytte?
•    Bruker bedriften teknologi for å kunne forstå kundereisen?
o    Lager dere dataprofiler på deres kunder?
•    Hvilke system skal kunne gi kunden en personlig og raskere kundeservice?

 

4.    Innsikthvor god er bedriften til å anvende data for å måle suksess for å kunne ta bedre beslutninger?

•    Hvordan bidrar de ulike tjenestene i forhold til de målene bedriften har satt seg?
•    I hvor stor grad brukes det kundeinnsikt som grunnlag for digital strategi og utvikling?
•    Bruker man datainnsikt i form av rapporter o.l til og endre på strategier?

Når det kommer til den digitale forretningsdriften og at man stadig tar i bruk flere tjenester for å automatisere og effektivisere arbeidsprosesser kan være krevende. De bedriftene som har ledere med god teknologisk innsikt samt strategisk handlekraft har gode muligheter for å lykkes.

For å kunne lykkes med digitale strategier må man også ha kunnskap, forståelse, endringsvilje og sist men ikke minst velge de rette tjenestene for din bedrift.

 

 

Visma sine produkter som kan være med på å digitalisere
og effektivisere dine arbeidsrutiner.

 

Visma.net Financialkjernen i din forretningsdrift gir deg et komplett økonomisystem i nettskyen

Visma.net er Vismas flaggskip i nettskyen. Det er en komplett, nettbasert forretningsløsning som samler alle ansatte og all forretningdata i én og samme løsning. Løsningen legger til rette for automatisering, samarbeid og integrering av forretningsprosesser. Det fremmer smartere arbeidspraksis som hjelper deg å ligge i forkant av konkurrentene. Visma.net Financials er utviklet for å håndtere store mengder informasjon og presterer på nivå med det beste innen installert programvare.

Visma.net Financials passer bedrifter med avanserte behov innen økonomistyring og som trenger en moderne løsning. Den kan tilpasses for å møte behovene til roller som økonomisjef, daglig leder og controller.

•    Moderne nettbasert løsning for bedrifter med avanserte behov
•    Skalerbar og kan tilpasses til endringer i bedriftens størrelse eller behov
•    Fleksibel og kan enkelt gjenspeile bedriftens forretningsprosesser
•    Kostnadseffektiv gjennom å automatisere repeterende oppgaver

Les mer om Visma.net Financial her

 

Visma.net Payroll – nettbasert lønnssystem

Visma lanserer et nytt online lønnssystem – Visma.net Payroll er en brukervennlig og profesjonell lønnsløsning for små og mellomstore bedrifter. Løsningen kan også brukes sammen med andre tjenester fra Visma.net, slik som økonomi og logistikk.

Fordeler med Visma.net Payroll:
•    Du slipper å tenke på IT-drift. Installasjon av nye versjoner, endring i satser osv
•    Du kan la ansatte bruke moderne og effektive løsninger for, Reiseregninger og utleggsrefusjoner, Timeregistrering, Ferie- og fraværsregistrering
•    Du kan jobbe når du vil, hvor du vil og fra mobil, nettbrett eller PC

Visma.net Payroll ble lansert høsten 2016, og er nå ute i pilotdrift. Erfaringene er veldig gode. Det er raskt og enkelt å komme i gang med Payroll.

Les mer om Visma.net Payroll her

 

Visma.net Absence og Time – Fraværs og timeregistrering

Visma.net Absence er en skybasert løsning for fravær. Løsningen gir ansatte full oversikt over eget fravær, og ledere full oversikt over fraværet i bedriften. Ansatte kan selv registrere fravær eller legge inn en forespørsel om fravær. Alle registreringer blir kontrollert opp mot fraværet som allerede er registrert på den ansatte, og om fraværet er innenfor gjeldende regler for fravær.

Les mer om Visma.net Absence her
Visma.net Time brukes for å registrere timer, overtid og fleksitid, på pc, nettbrett eller mobil. Visma.net Time er en intuitiv og effektiv måte å registrere timer på. Løsningen er alltid tilgjengelig – ansatte kan «stemple inn og ut» fra mobilen mens de er på farten. Ansatte får dermed full oversikt over egne timer og fravær.

Les mer om Visma.net Time her

 

Gode grunner til å velge Visma.net Absence og Time

•    Enkel registrering av fravær, tilgjengelig på nett og mobil
•    Støtter gjeldende lover og regler
•    Sørger for at fraværet er korrekt registrert
•    Gir bedriften full oversikt over ferie og fravær
•    Gjør at ansatte, ledere og HR sparer tid

 

Visma.net Expense – Reise og bilagsregistrering

Med Visma.net Expense kan du føre dine utlegg og reiseregninger når som helst og hvor som helst. Du slipper å ta vare på papirkvitteringene, og effektiviserer attesteringsprosessen betydelig. Med Visma sin mobilapp tar du simpelthen bilde av kvitteringen, som automatisk lastes opp i skyen. Dermed er dokumentasjonen digitalisert, og du kan kaste kvitteringen.

•    Alltid tilgjengelig og oppdatert
•    Integrasjon med kredittkort og GPS-sporing
•    Alltid oppdatert i henhold til lover og regler
•    En del av vårt lønnssystemet
•    Enkel attestering, også på mobil

Les mer om Visma.net Expense her

 

SuperOffice Online CRM – et komplett CRM-verktøy for kundebehandling og kundeinformasjon

Kunderelasjonene dine er det viktigste du har. Med Visma SuperOffice får du de aller beste forutsetningene for å ta vare på disse relasjonene.

Løsningen sikrer at du har all informasjon om dine kunderelasjoner på ett og samme sted, slik at du kan gi best mulig service. Samtidig får du full oversikt over kundebasen og markedet, og kan enkelt segmentere når du ønsker det. Løsningen skaper tette bånd mellom kundeorienterte prosesser, medarbeidere og bedriftens kontakter.

•    Ta kontroll over verdiene – én felles kundebase for hele bedriften.
•    Spar tid – jobb smartere med integrert dataflyt mellom økonomi og salg
•    Øk inntjeningen – jobb målrettet med de mest lønnsomme kundene
•    Selg mer – gi selgerne et verktøy som gjør dem mer effektive
•    Få resultater på kort sikt – kom raskt i gang med lav brukerterskel

Les mer om Visma SuperOffice her

 

 

Tags: , , , ,