4 tips til effektiv logistikk i din bedrift

Teksten er basert på en artikkel fra Visma 

Logistikk handler om å formidle, motta og sende eiendeler samt planlegging, lagring og administrasjon av håndtering av materialer og produkter. Målet med logistikk er å gjøre kostnadene så små som mulig ved en mer effektiv koordinering av de ulike aktivitetene, som f.eks riktig varetype og riktig mengde.

God lagerkontroll og lagerstyring er avgjørende for den daglige driften og fortjenesten i alle bedrifter med logistikk behov. Lageradministrasjon og lagervolumer kan ha en betydelig innvirkning på bedriftens lønnsomhet.

I dette blogginnlegget får du 4 logistikk tips til hvordan du kan forenkle og effektivisere jobbhverdagen for deg og dine kollegaer når det kommer til logistikk.

Lagerkontroll vs. Lagerstyring
Lagerkontroll handler om plassering, etterbestillingstransaksjoner, fysisk varetelling og etterfylling. Hensikten med lagerkontroll er å redusere lagerbeholdningen som selger sakte, unngå for høyt varevolum på lageret. Samt å balansere investeringsverdiene mot konsekvensene av uoppfylte beslutninger.


Effektiv lagerstyring gir en klar, oppdatert oversikt over hva du har på lager, hva som må bestilles, samt salgshistorikk.

Innkjøp, forsendelse, mottak, sporing, lagerhold, omsetning og etterbestilling er alle side ved å styre og kontrollere lagerbeholdningen.

Databaserte lagerløsninger gjør det mulig å integrere delsystemer i én enkel, sammenhengende løsning.


Hva er hensikten med lagerstyring:

– Lagerføre riktig vare
– Finne de riktige varene
– Lagerføre riktig volum


Har du nøyaktig lagerstyring vil du:

– Stabilisere produksjonen
– Møte etterspørselen under påfyllingsperioden
– Hindre tap av salgsordre
– Holde tritt med endringer i markedsbetingelsene
Ved å balansere evnen til å tilby riktig lagerbeholdning til riktig forbruker til rett tid, kan de ansatte i bedriften konsentrere seg mer om å møte kundens etterspørsel og dermed redusere lagerkostnadene. Dette fører til bedre kundeservice og lojalitet, som igjen kan bidra til økt fortjeneste.

4 tips til løsninger på vanlige feil som ofte oppstår hos bedrifter med logistikkbehov

1. For stort lager
Har man for stort varevolum kan dette føre til redusert omsetning og lønnsomhet. Varer du har liggende igjen på hyllene risikerer å bli skadet, utgått på dato samt at eldre varer er vanskeligere å selge.

Løsninger:
– Prøv å selge overflødige varer gjennom tredjeparts nettsteder.
– Tilby kunden rabatt på kjøp i store kvanta
– Gi bort varer til organisasjoner og gjær det til et PR-arrangement for å synliggjøre din bedrift
«Ledere må bestemme seg for et lagernivå som balanserer risikoen for å gå tom for varer, mot lagerkostnader og andre negative sider ved å ha for stor lagerbeholdning»

2. Unøyaktig sporing
Det er veldig viktig å sørge for at man har varer for hånden når kunden kommer og etterspør. Det er mange kilder som kan føre til feiltelling:
– Ved mottak av varen
– Når man bestiller varen
– Ved varetellingen

Løsninger:
Alle bedrifter bør spore lagerbeholdningene sine nøye for å finne den perfekte balansen mellom størst mulig omsetning og lavest mulige kostnader. Ved å sammenligne lagerrelaterte kostnader med omsetningen kan selskapet finne en fungerende varebalanse.

3. Mangel på kontroll
Har du ikke kontroll over varelageret ditt kan det hende kunden ikke får den varen de etterspør og blir misfornøyde, eller at de venter for lenge på varene de har bestilt. Ansatte i bedriften bruker dermed unødvendig tid og ressurser på å holde styr på detaljer rundt hver vare.

Løsninger: Ta i bruk en lagerløsning som gir deg sanntidsinformasjon om:
– hva som er på lager
– hva som må bestilles
– hvor mye som skal bestilles
– når det bør bestilles

Nøkkelen til tilgjengelig informasjon for å kunne styre lagerbeholdningen, er at man har en riktig lager- og ordrehistorikk i løsningen man benytter. En god lagerløsning gjør også at du kan begynne å etablere et godt grunnlag for hvor stor lagerbeholdning du trenger, og når du trenger det. Dette fordi løsningen organiserer all tidligere og nåværende informasjon sømløst for deg.

4. Manuell inntasting av data
Hvis du bruker regneark for å holde oversikt over lagerbeholdningen din, mangler du sanntids lagerdata.
Regneark begrenser mulighetene for å kunne analysere historiske data raskt. Evnen til å forutse et lagerbehov er avgjørende for å møte etterspørselen til kunden. Bruker du Excel for å spore lagerbeholdningen, øker dette sannsynligheten for dataregistreringsfeil.

Løsninger: med riktig verktøy kan du se i databasen på et øyeblikk. Du kan:
– Se hva som er på lager
– Hvor det er
– Trenger du å bestille inn mer?
– Eventuelt hvor mye?

Dermed sparer du enorme ressurser ved å formidle videre til kunden der og da hvilke produkter du har på lager, eller eventuelt når du forventer å ha det inne igjen.

Visma.net Logistics

Med Visma.net Logistics som del av Visma.net Financials, får du full kontroll på logistikken. Løsningen er 100 prosent nettbasert, slik at du til enhver tid har alle nødvendige data lett tilgjengelig, uansett hvor du er.

Visma.net Logistics sørger for at du til enhver tid har rett vare, på rett sted, til rett tid, og at dine kunder kan være sikre på at varene blir levert til tiden.

Slik fungerer løsningen

Visma.net Logistics støtter alle kjerneprosesser knyttet til lagerstyring og lagerkontroll. Det innebærer at all lagerinformasjon alltid er oppdatert, og at ordrebekreftelser sendes automatisk til kunden. Du slipper å bruke tid på å følge opp ordre manuelt, og du vet til enhver tid hva som er på lager, når varene kan leveres, og hvor på lageret de befinner seg. Samtidig får du full kontroll på priser og fortjeneste, slik at du kan styre forretningene på best mulig vis.

• Økt fortjeneste
• Bedre kundeopplevelse
• Forenklet innkjøpsprosess
• Høy datakvalitet
• Full kontroll på lageret

Ta kontakt med oss for å få bedre kontroll over din logistikk

Les mer om løsningen her

Tags: , , , ,