Fra Nor22 til Visma.net – en sann skyreise

Som min første jobb ble jeg i 1981 ansatt i Standard Telefon og Kabelfabrikk på Økern i Oslo.

Jeg hadde gått på økonomilinjen på videregående skole, gjort mine samfunns plikter og ville nå ut i jobb for en periode. Min aller første jobb ble da i bokholderiet. Der jobbet det 10 – 15 stykker og i hele økonomiavdelingen rundt 200 personer. Det var mye å sette seg inn i. Tenk jeg skulle få lov å føre regnskap.

Det var riktignok litt annerledes enn jeg hadde lært på skolen, men jeg så jo at prinsippene var de samme.

Bilag

Bilagene lå i store permer. Bedriften var jo fremtidsrettet og hadde anskaffet seg et regnskapssystem på data, NOR 22.  Alle bilagene skulle punches inn og etter det skulle de punches en gang til, i tilfelle en hadde gjort feil første gangen. Så sto selve bokføringen for tur. Den skulle gjøres på en stor Bourough bokholderimaskin. Selve regnskapet skulle føres på store kort med magnetstripe på høyre side. Ved bokføringen så måtte man taste inn både saldo og bevegelse på kontoen.

Ny saldo ble selvsagt regnet ut. Når vi var ferdig med periodens føringer så måtte vi kjøre alle magnetkortene gjennom en leser, resultatet var et langt hullbånd.

Dette hullbåndet ble lest og vi fikk ut en saldoliste. Fra NOR 22 fikk vi hovedbok, saldolister, reskontro og sikkert mye mer. Disse listene ble delt rundt og folk jobbet på spreng for å kontrollere, avstemme og foreta forskjellige disposisjoner.

Når det gjaldt lønnings arbeide var det veldig likt. Vi brukte manuelle stemplingskort som ble lest inn og manuelt beregnet i etterkant.

Utlegg

Reiseregninger var jo et eget kapitel. Alle reisebilag og reiseregninger ble manuelt kontrollert og punchet. Og med så mange ansatte som vi var pågikk lønnsarbeidet kontinuerlig.

Tiden har gått og når jeg nå ser tilbake på de 36 årene som har gått siden den gang har det vært en fantastisk reise i effektivisering innen HR og ERP.

De arbeids oppgavene som før tok dagevis kan en bedrift med Visma.net og Visma Payroll gjøre på kort tid.

Jeg gleder meg til å være med på utviklingen fremover, spesielt med Visma.net som plattform for fremtidens bedrifter.

Visma.Net og Visma Payroll er skybaserte systemer og er integrert. Dette gjør arbeidsoppgavene langt enklere enn før, og man slipper å gjøre samme oppgave flere ganger.»

For mer informasjon om Visma Payroll se www.visma.net

Tags: , , ,