SuperOffice – ny funksjon! Integrert web skjema!

SuperOffice – ny funksjon! Integrert web skjema!

Lag og bruk integrerte web-skjemaer på nettsider og mail med SuperOffice. Med integrerte web-skjemaer velger du selv hvilken informasjon du ønsker utfylt i skjemaene, deretter lagres dette automatisk i SuperOffice sitt CRM system.

Dine data lagres i SuperOffice uten at behandling i CMS-system er nødvendig. Du kan også velge oppfølgingsaktiviteter som skal skje inne i SuperOffice i etterkant av utfylling og innsending av skjemaet. Dette kan være en nyttigverktøy i forbindelse med påmeldinger til kurs, arrangementer, nyhetsbrev, innkalling til seminarer og mye mer.

Lag ny!

Du finner funksjonen under Markedsføring i SuperOffice. Deretter går du inn på «skjemaer» (forms) og «lag ny», så er du i gang.

Du bygger skjemaet opp fra skratch med egne justeringer og spesifikasjoner. Verktøylinjen som er markert med rødt på bilde viser de ulike komponentene du skal fylle ut. Her inne kan du bestemme layouts, farger, hva slags informasjon som skal være med (eks: navn, epost, tlf, osv) og sette ditt eget eller bedriftens særpreg på skjemaet. Du kan også lagre designet som mal til gjenbruk ved en senere anledning.

Når du er kommet inn på siden og skal lage et nytt skjema vil du få opp en verktøylinje som tar deg steg for steg gjennom utformingen av skjemaet. Inne på «felt» på verktøylinjen kan du legge til elementer som skal være med, her finner du SuperOffice-elementer, alternativ-elementer og visnings-elementer (bilde/tekst). Endringene vises kontinuerlig i arbeidet.

Når arbeidet er lagret, vil man på «nylig endrede skjemaer» få opp alle skjemaene som er i arbeid, aktive skjemaer og dine egne skjemaer. Inne på det valgte skjemaet får du opp en meny som gir deg alternativer for behandling av skjemaet, visning, resultat og rapporter, sammendrag og muligheten til å redigere skjemaet. Under alternativer «publiser» kan man benytte enten Direkte link til skjemaet eller JavaScript med en HTML-kode som kan brukes der innlegget skal publiseres.

Skjemaet er direkte koblet opp mot SuperOffice, slik at når informasjon fylles ut i skjemaet, lagres og oppdateres dette automatisk i SuperOffice CRM.

Trykker man på «vis», som anvist på bilde, kommer man inn på siden hvor denne informasjonen blir lagret. Her finner du sammendrag, publiser, rapporter og skjemainnsendinger på det valgte objektet.

Sammendraget viser en oversikt over antall innsendinger, fullføringsgrad, og hvordan skjemaet ser ut. Direkte kobling og HTML-kode finner man på Publiser. Rapporter viser enkle diagrammer laget med utgangspunkt i resultatene av innsending. I eksempelet under er det blitt spurt om preferanser i forbindelse med lunsj på seminar. Skjemainnsendinger gir en listeoversikt over hvem som har svart på skjema. Man velger selv om dette skal legges inn automatisk eller manuelt. Her anbefaler SuperOffice å velge å føre inn informasjon manuelt, for å unngå feil informering, duplikater, og liknende.

Relatert innhold:

SuperOffice