Digital Index 2018

Digital Index 2018

Visma sin Digitale Index tar temperaturen på hvor langt norske bedrifter har kommet på sin digitaliseringsreise. For å finne ut av dette har Visma i 2018 gjennomført en spørreundersøkelse blant norske bedriftsledere og andre sentrale ansatte i bedriften.

Formålet med rapporten er todelt.

Visma har kartlagt digitaliseringsgraden i følgende tretten økonomiske og administrative prosesser

Norge blir sett på som et av de beste landene å bo i, vi har verdens mest lykkelige befolkning. Mye av bakgrunn for dette er den tilbakevendende oljefesten og vekst i BNP på hele 2,5%. Stemningen i næringslivet har ikke vært så bra på ti år og annenhver bedrift har hittil i år hatt salgsøkning.

Men lever norske bedrifter på lånt tid?

Digital Index 2018 tar utgangspunkt i 1500 beslutningstakere fra norsk næringsliv. Den kartlegger behovet for digitalisering, samt hvor langt det norske næringsliv har kommet på dette området. Det er et behov for å lukke gapet mellom produktivitetsvekst og arbeidskost.

«Lønnsveksten spiser produktivitet til frokost, dette må vi gjøre noe med! Altså produktivitetsveksten.»
– Erlend Sogn, Adm.dir. Visma Software [/blockquote]

Rapporten tar for seg 13 prosesser som gir en indikator på hvilke tidstyver som finnes i bedriftene. Den gir videre tips til hvordan man kommer i gang med å løse disse.

Til ettertanke: Vi sender og mottar 500 millioner «ikke-digitale» fakturaer i året og dette koster Norge 54 millioner kroner! Denne kostnaden kan endres om vi digitaliserer nettopp denne prosessen.

«Det er viktig å forstå at digitalisering ikke er IT-løsningene i seg selv. Digitalisering handler om å endre, forenkle og automatisere måten man jobber på gjennom bruk av teknologi.»

– Vidar Evensen, Adm.dir. Visma Consulting

Bilder er hentet fra Digital Index 2018

https://www.visma.no/digitalisering/digital-index/#dinbedrift