Lønnskjøring med Autopilot og mobile løsninger

Lønnskjøring med Autopilot og mobile løsninger

Visma.net Payroll er Visma sitt nettbaserte lønnssystem for store og små bedrifter. Å ha et nettbasert lønnssystem betyr mer automatikk og mindre manuelle prosesser. Alt foregår i skyen, altså ingen lokal installasjon eller utgifter til vedlikehold. Du har tilgang til systemet fra alle enheter, og vet at du jobber i sanntid. Lønningsansvarlige får et smart og effektivt verktøy, som gir full oversikt og kontroll. Samtidig får alle ansatte tilgang til smarte løsninger for registrering av ferie, fravær, reiser og timer direkte fra mobilen sin. Rett og slett en ny hverdag for alle i bedriften.

Prismodell Visma Payroll

Visma Payroll leveres som abonnement og er basert på valgt pakke, bruker priser per måned og ekstra firma.

Visma leverer Visma.net Payroll i samarbeid med Visma-sertifiserte partnere over hele landet slik som PCSS.no. Det betyr at du er sikret rådgivningen, oppfølgingen og supporten du trenger. Med erfarne konsulenter og spesialister på våre lønn- og HR-løsninger, som sørger for at du får bistand fra et solid støtteapparat både før, under og etter utrulling av løsningen.

Visma.net Payroll får du på abonnement. Du betaler kun et fast grunnbeløp hver måned, samt et fast beløp for hver ansatt som får lønn i systemet. Alle løsninger og mobil-apper rettet mot ansatte er inkludert. Det betyr at du kun betaler for det du bruker – og ingenting mer.

Hva koster det å komme i gang med Visma.net Payroll

Tags: