Visma.net på en, to, tre! – Regnskap og logistikk på Autopilot

Visma.net på en, to, tre! – Regnskap og logistikk på Autopilot

Automatisering | Dokumentflyt | Alltid oppdatert reskontro

Visma.net Financials er en komplett, nettbasert løsning som legger til rette for automatisering, samarbeid og integrering av komplekse forretningsprosesser i din bedrift. Løsningen er utviklet for å håndtere store mengder informasjon, og presterer på nivå med det beste innen installert programvare. Sett opp godkjenningsflyt for inngående faktura, fordel til rett avdelingsleder eller godkjenner, og automatiser utbetalinger til leverandør gjennom bankintegrasjonen. Automatisk oppdatering av betalingsinformasjon på kunde- og leverandørreskontro. Få oppdaterte valutakurser i systemet, reevaluer kunde -og leverandørfordringer fortløpende. Trenger du regnskapet levert i en annen valuta, finnes støtte for oversetting av hovedboken. Avansert funksjonalitet som periodiseringsnøkler, kostnadsbærere eller automatiske rapporter kan aktiveres.

Visma.net Financials er fleksibel og skalerbar, og kan enkelt tilpasses endringer i bedriftens størrelse eller behov.

Som kunde velger man de brukerplanene som dekker ens behov og supplerer med eventuelle brukere og firma (klienter)

Leveranse

PCSS leverer Visma.net basert på en vel utarbeidet metodikk som sikrer nødvendig fremdrift og sikrer en ryddig og komplett implementering.

Dette har vi kalt Visma.net på en, to og tre!

Gjennom Visma.net på en, to, tre legger vi opp til samhandling mellom dere som kunde og oss som leverandør for å sikre fremdrift og god kvalitet i alle ledd. PCSS forventer at dere setter av en person som prosjektleder, som er vårt kontaktpunkt gjennom hele prosjektet. Selve prosjektet deler vi inn følgende faser:

En: I denne fasen avklarer vi alt det praktiske rundt leveransen og avtaler fremdriftsplanen for prosjektet.

To: Metodikken vi benytter inkluderer workshops, samhandling og implementering av plattform, samt opplæring.

Tre: På avtalt dato, er vi med deg og sikrer en god oppstart før, under og i dagene etter systemet går live.

Empirisk sett har Visma.net på en, to, tre en normert implementerings periode på 2-3 uker for den første klienten.

Konvertering av økonomiske transaksjoner

Vi har lang erfaring med konvertering av data fra Visma Buisnes og Visma Global

Les mer her!

Tags: , , ,