Trond snakker om å endre holdninger

Trond snakker om å endre holdninger

Å endre våre holdninger er ikke lett

Å endre vårt tankesett er ikke enkelt. De fleste av oss er ganske satt i våre meninger og handlingsmønster. Jeg ser selv at det ikke er enkelt, men hvis vi bestemmer oss for at vi skal gjøre noe er vi på vei. Det handler om noen enkle regler som må være på plass for at du skal få til endring.

1. Bestem deg

Ja det høres enkelt ut, men er vanskelig nok i seg selv. Du går å tenker på det, lurer og sjekker tilgjengelig informasjon på nett. På et eller annet tidspunkt materialiserer det seg en sticky thought, en tanke som ikke gir slipp. Da er du klar for regel nummer to!

2. Fortell alle at du har bestemt deg

Når du har bestemt deg i hode ditt, må du starte med å fortelle andre at du har tatt et valg, si hva du har bestemt til så mange som mulig, da blir det vanskelig å ikke gjøre det du har fortalt hjernen din og alle rundt deg.

3. Tidfest ditt mål

Når du har klart 1 og 2 over er det bare å sette en tidsfrist for når du skal være der. Det vanskelige er å sørge for at du informerer at du har satt en frist. Så kan ting endre seg og du må kanskje endre målet og tidsfristen, men ikke gi opp. Det handler om noen enkle regler som må være på plass for at du skal få til endring.

Tags: