Trond snakker om ny teknologi

Trond snakker om å akseptere ny teknologi

I alle paradigmeskifter er finnes det «First Movers», «Early Adopters» og «Common Users». Dette ser vi når vi ser tilbake i historien.
Ofte er ny teknologi forbundet med usikkerhet og høye kostnader.
Når man startet opp med kommersiell luftfart var det for de rike, og det samme gjaldt når man startet opp med husholdningsartikler som kjøleskap og oppvaskmaskiner, men slik er det ikke med skybasert ERP. Prisen for et abonnement på Visma.net ERP er mindre enn de fleste bruker på lunsj til de ansatte hver måned.

Ny teknologi er ikke som det vi har fra før.

Nei det er ikke det. Du kan ikke forvente at alt skal forbli slik det var. Da hadde vi nok kjørt hest og kjerre fortsatt. Takk og lov, tenker jeg. Slik er det også med skybasert ERP, for du må ta noen valg for å ta i bruk ny teknologi og det gjør vondt, i hvert fall til å begynne med. Men man finner ganske raskt nye måter å jobbe på, mer effektiviserende rutiner og ikke minst mindre kostnader til drift og support.

Ta et valg

Det handler om å ta et valg! Ikke vær redd for endring. Husk at du kjører ikke hest og kjerre til jobben hver dag. Ta steget ut i skyen for din bedrift du også!

Ønsker du også automatisering av systemet? Vi kan hjelpe dere med dette!
For en enklere og mer effektiv netthverdag – kontakt oss på support@pcss.no eller
ring oss på mobil 400 69 400 for en hyggelig samtale. Vi ser fram til å høre fra deg!

Tags: