Trond snakker om ny teknologi

Trond snakker om ny teknologi

Trond snakker om å akseptere ny teknologi

I alle paradigmeskifter er finnes det first movers, early adopters og common users. Dette ser vi når vi ser tilbake i historien. Ofte er ny teknologi forbundet med usikkerhet og høye kostnader. Når man startet opp med kommersiell luftfart var det for de rike, når man startet opp med husholdnings artikler som kjøleskap og oppvaskmaskiner, slik er det ikke med skybasert ERP. Prisen for et abonnement på Visma.net ERP er mindre enn de fleste bruker på lunsj til ansatte hver måned.

Ny teknologi er ikke som det vi har fra før.

Nei det er ikke det. Du kan ikke forvente at alt skal forbli slik det var. Da hadde vi nok kjørt hest og kjerre fortsatt. Takk og lov, tenker jeg. Slik er det også med skybasert ERP, du må ta noen valg for å ta i bruk ny teknologi og det gjør vondt, ihvertfall til å begynne med. Så ganske raskt finner man nye måter å jobbe på, mer effektiviserende rutiner og ikke minst mindre kostnader til drift og support.

Ta et valg

Det handler om å ta et valg, ikke vær redd, ikke tenk at vi har det bra som vi har det. Husk at du kjører ikke hest og kjerre til jobben hver dag. Ta steget ut i skyen for din bedrift du og!

Tags: