Payroll leveranse – ProOptics AS

Vi er glade for at ProOptics AS Drift har valgt Visma Payroll som lønnssystem.
PCSS.no leverer all bistand til oppsett og igangkjøring av plattformen.

Visma.net Payroll er Visma sitt nettbaserte lønnssystem for store og små bedrifter. Å ha et nettbasert lønnssystem betyr mer automatikk og mindre manuelle prosesser. Alt foregår i skyen, altså ingen lokal installasjon eller utgifter til vedlikehold. Du har tilgang til systemet fra alle enheter, og vet at du jobber i sanntid. Lønningsansvarlige får et smart og effektivt verktøy, som gir full oversikt og kontroll. Samtidig får alle ansatte tilgang til smarte løsninger for registrering av ferie, fravær, reiser og timer direkte fra mobilen sin. Rett og slett en ny hverdag for alle i bedriften.

«ProOptics AS is the company behind Headsoptics. ProOptics AS is a Norwegian company and the ProOptics team have developed Headsoptics for more than 10 years. The team consists of people with exceptional optic software experiences.»

Ønsker du også automatisering av lønnssystemet? Vi kan hjelpe dere med dette!
For en enklere og mer effektiv netthverdag – kontakt oss på support@pcss.no eller
ring oss på mobil 400 69 400 for en hyggelig samtale. Vi ser fram til å høre fra deg!

Fornøyd bruker av Visma Payroll lønnssystem