Visma.net ERP leveranse – Norsk Fosterhjemsforening

Vi er glade for at Norsk Fosterhjemsforening har valgt Visma.net ERP sammen med Visma.net payroll for sin virksomhet. PCSS.no leverer all bistand til oppsett og igangkjøring av plattformen.

Visma.net ERP er en komplett, nettbasert løsning som legger til rette for automatisering, samarbeid og integrering av komplekse forretningsprosesser i din bedrift, og som samtidig er fleksibel og skalerbar, og kan enkelt tilpasses endringer i bedriftens størrelse eller behov.
Visma.net Payroll er Visma sitt nettbaserte lønnssystem for store og små bedrifter. Å ha et nettbasert lønnssystem betyr mer automatikk og mindre manuelle prosesser. Alt foregår i skyen, altså ingen lokal installasjon eller utgifter til vedlikehold. Du har tilgang til systemet fra alle enheter, og vet at du jobber i sanntid. Lønningsansvarlige får et smart og effektivt verktøy, som gir full oversikt og kontroll. Samtidig får alle ansatte tilgang til smarte løsninger for registrering av ferie, fravær, reiser og timer direkte fra mobilen sin. Rett og slett en ny hverdag for alle i bedriften.

Norsk Fosterhjemsforening arbeider for å heve kvaliteten på alle plan innen forsterhjemsomsorgen, og deres viktigste oppgaver inkluderer:

  • Å drive interessepolitiskarbeid mot nasjonale og lokale myndigheter
  • Å sikre godt samarbeid med offentlige institusjoner og andre relevante organisasjoner
  • Å drive opplæring gjennom kurs- og informasjonsvirksomhet
  • Å gi råd og veiledning til våre medlemmer
  • Å spre informasjon om fosterhjemsarbeid gjennom media, internett og egne publikasjoner
  • Utgivelde av foreningens fagblad Fosterhjemskontakt»

Ønsker du også automatisering av lønnssystemet? Vi kan hjelpe dere med dette!
For en enklere og mer effektiv netthverdag – kontakt oss på support@pcss.no eller
ring oss på mobil 400 69 400 for en hyggelig samtale. Vi ser fram til å høre fra deg!

Fornøyd bruker av Visma.net ERP og Visma.net Payroll