Visma.net ERP leveranse – Profilteam AS

Vi er glade for at Profilteam AS har valgt Visma.net ERP som logistikk- og økonomisystem sammen med Visma.net Payroll for sin virksomhet. PCSS.no leverer all bistand til oppsett og igangkjøring av plattformen.

Visma.net ERP er en komplett, nettbasert løsning som legger til rette for automatisering, samarbeid og integrering av komplekse forretningsprosesser i din bedrift, og som samtidig er fleksibel og skalerbar, og kan enkelt tilpasses endringer i bedriftens størrelse eller behov.
Visma.net Payroll er Visma sitt nettbaserte lønnssystem for store og små bedrifter. Å ha et nettbasert lønnssystem betyr mer automatikk og mindre manuelle prosesser. Alt foregår i skyen, altså ingen lokal installasjon eller utgifter til vedlikehold. Du har tilgang til systemet fra alle enheter, og vet at du jobber i sanntid. Lønningsansvarlige får et smart og effektivt verktøy, som gir full oversikt og kontroll. Samtidig får alle ansatte tilgang til smarte løsninger for registrering av ferie, fravær, reiser og timer direkte fra mobilen sin. Rett og slett en ny hverdag for alle i bedriften.

Profilteam AS er en av de ledende fasadeentreprenører i Norge og din foretrukne samarbeidspartner innen leveranser av produkter i glass, aluminium og stål. I løpet av de siste årene benyttes stadig oftere stål og glassfasader i nybygg og renovering av eldre bygg. Profilteam AS har erfaring fra krevende og spesielle oppdrag, og bidrar gjerne i nye utfordrende prosjekter. Høye kvalitetskrav avgjør valget med å benytte løsninger som baserer seg på Schûco byggesystemer.
Leveransene gjelder alle typer fasader, både utvendige og innvendige løsninger. Løsninger som er levert er representert gjennom kontor- og industribygg, kultur og skolebygg, helsebygg og en rekke andre konstruksjoner.
Virksomheten omfatter prosjektering, produksjon og montasje. Kompetanse innen faget er opparbeidet gjennom 28 år, og produksjon og leveranser gjennomføres hovedsakelig av egne medarbeidere. God kompetanse innen faget er det beste leveransefortrinn. Kompetansen består av og utvikles gjennom en dyktig stab på ca 57 medarbeidere.

Ønsker du også automatisering av lønnssystemet? Vi kan hjelpe dere med dette!
For en enklere og mer effektiv netthverdag – kontakt oss på support@pcss.no eller
ring oss på mobil 400 69 400 for en hyggelig samtale. Vi ser fram til å høre fra deg!

Fornøyd bruker av Visma.net ERP  og Visma.net Payroll