Et samfunn i endring

I en tid hvor vår handlefrihet er blitt begrenset, ser vi hvordan situasjonen har rammet oss som borgere og bedriftene vi jobber i. Vi merker at dette påvirker oss hver dag, i det privat og i våre respektive jobbsituasjoner. Konsekvensene er mange og vi vet fortsatt ikke hvordan vi skal fortsette med våre liv slik vi kjenner det fra tidligere. Mange er permitterte, men skal forhåpentligvis vende tilbake til sitt arbeide i de neste månedene.

Innenfor administrativt arbeide har mange allerede erfart at mottak av elektroniske faktura faktisk har en større merverdi enn vi først antok. Ikke bare sparer vi tid, men vi slipper manuell håndtering av noe vi for tiden anser som «farlige” dokumenter. Så tenker de fleste at det er jo ett enkelt tiltak som vi kan forholde oss til. Videre har mange erfart at vi kan holde møter både internt og med kunder på web. Ja det går faktisk veldig bra og vi lærer oss å jobbe på nye måter. Kanskje har denne pandemien endret våre vaner for godt. Eller faller vi tilbake til gamle mønstre så snart vi får muligheten?

Vi må være forberedt på at konkurransesituasjonen i tiden fremover blir tøffere for oss alle. Det er nå vi har muligheten til å planlegge, bygge våre rutiner og prosesser. Slik at bedriften vi jobber i har, eller får et fortrinn innenfor bransjen vi jobber i.

Uansett hva man tror om veien videre er en ting helt klart. Alle må omstille seg. Alle må se på hvordan vi kan jobbe effektivt med løsninger som er tilgjengelig der man er og når man trenger de. Ikke minst man må ha fleksibilitet for å tilpasse seg endringen som kommer.

Trond A. Ramstad

CEO PCSS.no