Konvertering av ERP data

Å bytte ERP system er en god anledning til å rydde i gamle data. Imidlertid er det ofte behov for å få med seg regnskaps transaksjoner og en ny ERP plattform er sjelden bedre en kvaliteten på dataene den inneholder.

Dersom kvaliteten og integriteten til dataene ikke er tilstrekkelig, vil de som regel ikke kunne benyttes til automatisering, beslutningsstøtte eller publisering.

Når vi konverterer data fra Visma Business og Visma Global til Visma.net skjer dette gjennom en strukturert og kontrollert prosess. Jobben starter med å rydde i gamle poster i dagens ERP system. Når dette er utført bruker vi en rekke mekanismer for kontroll og datavask.

PCSS har utviklet egne script og algoritmer for datakonvertering. Vi tilbyr konsulentbistand for å planlegge og utarbeide en konverteringsstrategi.

Dette sikrer at man ikke benytter konverteringsløsninger bærer som tar alle transaksjoner ukritisk og «kverner» igjennom disse uten validering og kontroll.

Vårt konsept gir dere som brukere god kontroll i alle ledd av konverterings prosessen, samt kontinuerlig oversikt over fremdrift og kvalitet. 

Vi har testet konvertering i flere kunde leveranser gjennom de siste årene og ser at vi leverer datakonvertering fra Visma Business og Visma Global med høy kvalitet og i henhold til estimater som gis.

En typisk konvertering av regnskaps data ligger fra 20 000,- til 30 000,- avhengig av mengde data som skal konverteres og kvaliteten i datagrunnlaget.

Er du bruker av Visma Business eller Visma Global er det enklere enn noen gang å skifte til skybasert logistikk og økonomi med Visma.net ERP fra PCSS.no

Snakk med en av våre fag-konsulenter i dag!