Visma.net og Payroll hos Escali

Visma.net og Payroll hos
Escali

Escali er et programvareselskap som utvikler løsninger innenfor finans-, treasury- og porteføljeforvaltning.

Escali tilbyr følgende programvareløsninger:

Escali Financials En komplett løsning innen treasury, leasing, liquidity, cash og portfolio management. Escali Financials er integrert med Visma.net ERP
Escali Risk Manager Analyse og rapportering av finansiell risiko
Escali Data Manager Service for automatisk import/eksport av kurser, bankkonti, stamdata, transaksjoner og renter og automatisering av prosesser i Escali sine programvareløsninger
Escali Supervision Tilsynsrapportering for pensjonskasser og forsikringsselskaper (PORT-/FORT-rapportering, Solvens II, EIOPA-/IORP II- rapportering).

All programvare leveres som Software-as-a-Service (SaaS). Tjenesten driftes av vår partner CLOUDsys og driftes på en Microsoft Azure-plattform.

Stolt kunde av PCSS.no på Visma.net ERP og Visma.net Payroll siden januar 2018