Tre nyheter for 2021 om syke- og omsorgspenger

Forlenger refusjonsfristen for fravær i 2020

Myndighetene har nå forlenget fristen for å søke refusjon for sykepenger og omsorgspenger, som har oppstått mellom 16. mars og 31. desember 2020.

Det betyr at du har en 9 måneder frist for å søke refusjon for dette fraværet fra 2020. Husk å krev refusjon for sykepenger eller omsorgspenger fra innen september 2021. For fravær som oppstår i 2021 er det imidlertid den normale fristen på tre måneder som gjelder.

Rett til omsorgspenger ved stengte skoler

Foreldre hatt doble antall dager med omsorgspenger for 2021. Denne doblingen er uavhengig av årsaken til at barna er syke, og gjelder dermed ikke bare for koronarelatert sykdom.

Nå forlenger regjeringen foreldres rett til omsorgspenger når skoler eller barnehager stenger som følge av pandemien, også selv om de har brukt opp kvoten. Utvidelsen gjelder i første omgang frem til 30. juni 2021. Den ansatte må legge frem dokumentasjon på stenging av skolen.

Kan overføre mellom foreldre

Ansatte som er foreldre har mulighet til å overføre omsorgspenger mellom seg når skoler eller barnehager stenger på grunn av Covid 19.

PCSS kan hjelpe deg med 100% skybasert Lønn og HR system som hjelper din bedrift med å håndtere dette. Da er du er sikrer å håndterer de ansatte på en riktig måte ihht Norsk Lov.

Ta kontakt da vell til en uforpliktet prat.

Erik