Nyheter

Noen tips som kan forbedre prosjektledelsen i din bedrift

Prosjektledelse er en stor del av hverdagen innenfor tjenesteytende virksomheter. Typiske tjenesteytende bransjer kan være PR, reklame, rådgivning, design, IT, ingeniørfag, jus og arkitektur. Jevnlig opplever flere bedrifter at flertallet av prosjektene går over fastsatt budsjett, fordi den ønskede tidsfristen og/eller at resultatet ikke blir som planlagt. Beste praksis innen prosjektledelse er å klare å…
Read more

Visma.net Financials

Nytt brukergrensesnitt Visma.net Financials 4.0 har et helhetlig nytt utseende og bedre brukervennlighet. Med enklere og mer intuitiv navigasjon, ny vertikal meny og logisk gruppering – gir brukere av Visma.net en bedre oversikt! Snarveier i Visma.net Likviditetsstyring Man kan nå forutsi likviditeten og få en bedre forståelse av kontantbeholdningen ved å se på en 30-dagers…
Read more

Elektronisk signatur på ordrebekreftelsen

En signatur på en ordrebekreftelse kan fort lønne seg! – Avstemmer hva man skal fakturere – Sikrer pant i leverte varer – Tilgang til online varelager Medarbeidere på farten har ofte mye informasjon de bør ha lett tilgjengelig. Både når det gjelder kundeinformasjon, lagerstatus, ordrebekreftelser o.l – dette kan føre til at dokumenter kan komme…
Read more