Integrasjon Visma Global – Ongoing WMS

Integrasjon Visma Global – Ongoing WMS

En løsning for Visma Global virksomheter som vil outsource deres lagerhold for å effektivisere arbeidet

Ta kontakt

Beskrivelse

PCSS.no har utviklet en integrasjon for Visma Global ERP system. Integrasjonen gjør det mulig for virksomheter med Visma Global å outsource deres lagerhold til et 3PL selskap som benytter Ongoing WMS. Integrasjonen kan også benyttes av selskaper som ønsker å benytte Ongoing WMS internt mot Visma Global. 
Gjennom elektronisk utveksling av informasjon mellom Visma Global og Ongoning WMS reduseres mange manuelle prosesser slik som ordre reserver, ordre statuser og ikke minst at brukere får direkte tilgang til Ongoing WMS. Integrasjonen understøtter Ongoing sin arbeidsflyt. Integrasjonen benytter VAF komponenter for generering av ordre inn til Ongoing WMS.

Informasjonen I dette dokumentet kan avvike fra din integrasjon hvis det er gjort tilpasninger for din bedrift.

Ta kontakt

Funksjoner og fordeler

Integrasjonen kan både settes opp som tidsstyrte oppgaver på server, og kan manuelt kjøres ved behov.

For mer info les mer på https://ongoingwarehouse.com

Leser ordre

Leser ordre fra Ongoing og oppdaterer antall leveres på tilhørende ordre i Visma Global, og endrer status til avtalt status. 

Henter lagersaldo

Henter antall på lager fra Ongoing og oppdaterer på lager i
Visma Global.

Les innkjøpsordre

Leser innkjøpsordre fra Ongoing og oppdaterer antall mottatt på tilhørende innkjøpsordre i Visma Global.

Eksporter artikler

Overfører artikler fra Visma Global til Ongoing.

Eksporter kunder

Overfører kunder fra Visma Global til Ongoing.

Eksporter innkjøpsordre

Overfører innkjøpsordre fra Visma Global til Ongoing.

Eksportere ordre

Overfører bekreftede ordre fra Visma Global til Ongoing. En ordre i Visma Global vil skape en leveranse i Ongoing WMS gjennom eksportfunksjonen.

Kom i gang

Når du skal ta i bruk integrasjonen mot Ongoing WMS må datagrunnlaget og felter i Visma Global gjennomgås sammen med konsulent slik at man sikrer at riktige dataverdier vil synkroniseres til Ongoing.

Dette utføres normalt av din forhandler i samråd med PCSS.no og Ongoing. Dette arbeidet tar normalt 5 – 8 timer inkludert testing av integrasjonene. Integrasjonen krever modulen SDK runtime, og vi anbefaler flerlager i Visma Global.

Integrasjonen leveres som abonnement per mnd. med 3 mnd. oppsigelse.

Ta kontakt

Kontakt oss

Vi er også å nå på telefon 400 69 400

[]