Integrasjon Visma Global – Ongoing WMS

For mer informasjon les mer på https://ongoingwarehouse.com

PCSS.no utviklet har utviklet en integrasjon for Visma Global ERP system. Integrasjonen gjør det mulig for virksomheter med Visma Global å outsource deres lagerhold til et 3PL selskap som benytter Ongoing WMS. Integrasjonen kan også benyttes av selskaper som ønsker å benytte Ongoing WMS internt mot Visma Global. Gjennom elektronisk utveksling av informasjon mellom Visma Global og Ongoning WMS reduseres mange manuelle prosesser slik som ordre reserver, ordre statuser og ikke minst at brukere får direkte tilgang til Ongoing WMS.

Integrasjonen understøtter Ongoing sin arbeidsflyt Integrasjonen benytter VAF komponenter for generering av ordre inn til Ongoing WMS.

Informasjonen I dette dokumentet kan avvike fra din integrasjon hvis det er gjort tilpasninger for din bedrift.

Funksjoner

Integrasjonen kan både settes opp som tidsstyrte oppgaver på server, og kan manuelt kjøres ved behov.

Hent lagersaldo:

Henter antall på lager fra Ongoing og oppdaterer på lager i Visma Global.

Les ordre:

Leser ordre fra Ongoing og oppdaterer antall leveres på tilhørende ordre i Visma Global, og endrer status til avtalt status.

Merk: Da Ongoing ikke har rest på utgående ordre, blir rest enten slettet, eller så vil det opprettes en ny ordre med slett, med link til gammelt ordre nr.

Les innkjøpsordre:

Leser innkjøpsordre fra Ongoing og oppdaterer antall mottatt på tilhørende innkjøpsordre i Visma Global.

Eksporter artikler:

Overfører artikler fra Visma Global til Ongoing.

Eksporter kunder:

Overfører kunder fra Visma Global til Ongoing.

Eksporter Ordre:

Overfører bekreftede ordre fra Visma Global til Ongoing.

Eksporter innkjøpsordre:

Overfører innkjøpsordre fra Visma Global til Ongoing

Ordre

En ordre i Visma Global vil skape en leveranse i Ongoing WMS gjennom eksportfunksjonen. Her kan man lese lagersaldo, ordrestatuser, hente innkjøpsordre mm.

Kom i gang

Når du skal ta i bruk integrasjonen mot Ongoing WMS må datagrunnlaget og felter i Visma Global gjennomgås sammen med konsulent slik at man sikrer at riktige dataverdier vil synkroniseres til Ongoing. Dette utføres normalt av din forhandler i samråd med PCSS.no og Ongoing. Dette arbeidet tar normalt 5 – 8 timer inkludert testing av integrasjonene.

Integrasjonen krever modulen SDK runtime, og vi anbefaler flerlager i Visma Global.

Pris

Integrasjonen leveres som abonnement per mnd. med 3 mnd. oppsigelsesfrist til support@pcss.no