Løsning for avfallshåndtering

Alt-i-et løsning for avfallshåndering

Én komplett løsning for bedrifter med behov for utvidet avfallshåndtering 

Kontakt oss
KOMPLETT DIGITAL LØSNING

En komplett løsning for økonomi, logistikk, transport og avfallshåndtering.

VISMA.NET OG PCSS MOVE-IT

Visma.net i kombinasjon med PCSS Move-it er en komplett løsning for bedrifter med utvidet behov for avfallshåndtering og håndtering av container leie.

ALLE MOBILE ENHETER

Transport og avfallsinnsamling er tilgjengelig på alle mobile enheter, slik at transporten kan registrere vektdata direkte inn i Visma.net. Vektsystemer i komprimatorbiler kan integreres.

DAGENS MARKED

I dagens marked finnes det få, om noen plattformer som kan tilby økonomi, logistikk, innhenting av avfall og andre transport behov i en og samme løsning.

De aller fleste tilbydere baserer seg på flere ulike systemer og mange integrasjoner.

Kontakt oss

LØSNINGEN

Med Visma.net og PCSS Move-IT får man en komplett løsning som dekker alle behov for renovasjonsselskaper og avfallshåndtering fra A-Å.

VISMA + PCSS = KOMPLETT LØSNING

Sentralt i løsningen ligger Visma.net som kjerne for økonomi og logistikk funksjoner.
Visma.net inneholder all informasjon om kunder og alle transaksjoner som er relatert til de, skulle det være oversikt over:

– Containere, leie, utkjøring, bytte og innlevering
– Avfallsbeholdere, utkjøring, tømming og innlevering 
– Ruteplanlegging
– Leveringer av avfall over vekt
– Hytte renovasjon, felles beholdere

– Kontroll på alt som skal faktureres kunder eller håndteres over renovasjonsavgiften
– Kart integrasjon

KOMMUNALE AVGIFTER

Alle husholdningskunder kan faktureres basert på grunnlag av offentlige registre som leses inn i Visma.net for effektiv fakturering via Visma Autoinvoice.

HENTING AV HUSHOLDNINGSAVFALL

Alle eiendommer ligger oppdatert i Visma.net og hver husstand er satt opp i henhold til de rutene som skal kjøres. Alle ruter og hentepunkter vises i PCSS Move-it for enkel oversikt for sjåfører.

BYTTE AV BEHOLDER

Når en husholds kunde skal bytte avfallsbeholder registreres dette i Visma.net og transporten får beskjed at ny beholder skal plasseres. PCSS Move-it gir transport oversikt over hvilke beholdere som skal på hvilken bil og kan effektivt sørge for at kunden får bytte beholder.

HYTTE RENOVASJON

Alle hyttefelt legges inn under ruteplanlegging og oppdraget kommer frem for sjåfører på oppsatte dager.

LEIE AV CONTAINER

I Visma.net etableres alle leieforhold for containere. Løsningen understøtter dagleie, ukes leie, månedsleie og langvarig leieforhold gjennom leiefakturering i PCSS Move-it.

TRANSPORT AV CONTAINER

I Visma.net benyttes leieordren som grunnlag for transportordre, eller man opprettet egne ordre for transportoppdrag mot intern transport, eller eksterne. For å understøtte god dokumentflyt er det tilrettelagt av man selv velger informasjonen som skal følge med ut på transportordren. Alle nødvendige vedlegg som Avfallsdeklarering kan enkelt sendes ut til kunder i PCSS Mail-it.

PLANLEGGING AV RUTER

Alle ruter settes opp i Visma.net og danner grunnlaget for all innhenting av avfall. Her er det full fleksibilitet for faste så vel som sesong variasjoner og alle endringer man gjør gjenspeiles direkte til sjåførene.

REGISTRERING AV AVFALL PÅ EN RUTE

Sjåfører kjører sine planlagte ruter, registrer vekt på ulike fraksjoner og når en rute avsluttes ligger alle vektene allerede registrert i Visma.net for fakturering og nødvendig statistikk.

DOKUMENTHÅNDTERING

I Visma.net lagres all nødvendig dokumentasjon på kundekortet, slik at man har full oversikt over interndokumentasjon. I tillegg understøttes funksjoner for oppgaver, telefon samtaler og andre oppgaver som man har behov for å holde oversikt over på kunden.

HVORDAN SETTE I GANG

Vi benytter Trello som prosjektverktøy og involverer deg som kunde i alle faser. Dette sikrer god opplæring for deg som kunde og bygger din kompetanse gjennom praktisk arbeide.

1

KARTLEGGING

2

OPPLÆRING

3

OPPSTART

Kontakt oss

[]