Våre betingelser

Vår timepris er fra og med 01.01.2019. kr 1491,- og alle oppdrag faktureres per time. Våre priser er eksklusiv frakt, offentlige avgifter, diett, parkering, bom, reisekostnader, oppkoblingsavgifter og andre kostnader relatert til våre oppdrag. Vårt fakturagebyr er pt. 62,50- for alle kunder.

Vår kontortid er alle hverdager mellom klokken 08.00 og 16.00. Dersom det er behov for bistand utover disse tidene må dette avtales spesielt, slik bistand blir da belastet ut fra egne satser.

Betalingsfrist er 10 dager fra fakturadato med fakturering ved avtaleinngåelse og levering vil skje snarest, eller etter avtale med kunde. For sen betaling belastes med vår til enhver tid gjeldende morarente pr. år. Det gjøres oppmerksom på at ved henvendelse fra driftspersonell hos kunde eller andre partnere vil PCSS belaste dette etter medgått tid til kunden henvendelsen gjelder for. Alle priser og betingelser kan endres uten varsel.

PCSS tar ikke ansvar for kunden sine data, heller ikke merarbeid med data som følge av endringer i plattform, softwareversjoner og/eller oppgraderinger som medfører endringer i ytelse eller andre forhold som påvirker avtalt leveranse. PCSS tar betalt etter medgått tid for alle henvendelser. Alle rettigheter til enhver kildekode for PCSS utviklet programvare, spesial eller standard tilhører PCSS og er ikke å anse som kunde sin eiendom.

PCSS forbeholder seg retten til å informere om nye leveranser til kunder på våre digitale plattformer med henvisning til kundenavn og type leveranse. Alle priser og betingelser kan endres uten varsel. PCSS sine priser indeksreguleres hvert år iht. konsumprisindeksen for varer og tjenester i handel.

PCSS er en betegnelse for PC-System Senteret AS NO 968 067 591 MVA