PCSS Fellesregister

Løsningen er utviklet for å kunne synkronisere registre mellom klienter i Visma Global.

 

 

Synkroniseringen foregår én vei – det vil si at man må sette en klient som master. Registrene fra master-klienten blir så synkronisert ut på andre klienter. For hvert enkelt register man velger å synkronisere kan man konfigurere hvilke felter som skal synkroniseres.

 

Rutinen kjøres som en tidsstyrt oppgave. Skjermbildet nedenfor viser hvilke registre som kan synkroniseres.

Skjermbilder

Ønsker du at vi setter opp dette for din bedrift?

Ta kontakt med oss!