Personvernerklæring PCSS.no

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for alle data som omhandler deg som person, bedriften du jobber for, for alle nettsteder som eies og driftes av PCSS.no, samt våre interne løsninger for lagring av data.

Hva vi vet og hvordan behandler vi dine data

PCSS.no samler inn data om deg når du blir kunde av oss. Dataene vi innhenter brukes kun til markedsføring av PCSS.no og er relatert til produkter/tjenester som du har gjennom/med PCSS.no. Vi er opptatt av at du som kunde av PCSS.no forstår hvordan vi håndterer data vi samler om deg og denne personvernerklæringen forklarer hvilken data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dataene til

Personvern

Personopplysninger er definert som data som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan være navn, adresse, produktinteresser, telefon og e-post. PCSS.no lagrer ikke ip-adresser, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å se person bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.

PCSS.no er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som vi innhenter i forbindelse med ditt kundeforhold til PCSS.no. Som behandlingsansvarlig er det PCSS.no som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven ovenfor deg som kunde.

Dersom PCSS.no bruker en underleverandør for å behandle personopplysninger, vil vi sørge for at vår underleverandør har gyldig databehandler avtale med oss/deg.

Hvor vi får vi data fra

Når du kontakter PCSS.no første gang vil vi be om kontaktinformasjon. Bedriftens kontaktinformasjon er basert på informasjon vi henter fra Brønnøysund registeret, men for personer vil vi be om din e-post og telefon nummer.  Opplysningen du gir oss kan deles inn som følger:

Opplysninger du selv deler med oss

Når du registrerer deg som en bruker hos oss ved å sende en sak til support@pcss.no vil du oppgi navn og e-postadresse. Disse opplysningene lagres i våre databaser for at vi skal kunne kommunisere med deg.

Opplysninger om produkter og tjenester

Når du blir kunde av PCSS.no vil vi registrer nødvendig informasjon om hvilke tjenester/produkter du bruker og hvordan du bruker dem.

Hvordan vi bruker opplysningene

Alle personopplysninger vi lagrer er for at vi skal kommunisere og skape en best mulig kundeopplevelse for deg.

PCSS.no behandler personopplysninger og andre former for data for å levere tjenestene som er avtalt med deg. Vi bruker også data for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg gjennom automatisk pålogging, tilpasning av innholds visning til din skjerm og raskest mulig lasting av sider.

Dine bruksdata kan bli brukt til statistikk for å forstå bruksmønster på produkter og tjenester.

Informasjon om markedsføring

Hvis du har et aktivt kundeforhold til PCSS.no, vil vi sende deg informasjon og markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor rammene av markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet. Har du ikke et aktivt kundeforhold til oss, vil vi bare sende slik markedsføring om du har gitt oss et eksplisitt og informert samtykke.

Hvordan blir disse opplysningene delt?

Vi deler ikke opplysninger om din bruk av tjenestene med andre selskaper med mindre det foreligger en databehandler avtale mellom PCSS.no og en underleverandør.

Annet

PCSS.no deler, selger eller formidler ikke personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Korrigering og sletting av personopplysninger

For at vi skal bistå deg som kunde best mulig er det viktig at opplysninger vi har registrert er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysningene skal slettes

PCSS.no vil ikke lagre data lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har.

Sletting av informasjonskapsler

Du kan velge om du vil akseptere lokal lagring av data gjennom innstillingene i nettleseren din. Her kan du normalt angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker, fra tredjeparter som er tilknyttet nettsidene og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret.

Den eksakte fremgangsmåten avhenger litt av enheten din og hvilken nettleser du bruker.

Hvis du velger å deaktivere lokal lagring av data kan det hende at du må logge deg på hver gang du skal bruke en av PCSS.no sine tjenester.

Analyse- og tredjepartsverktøy

PCSS.no benytter programmer for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester blir brukt. Vi benytter Google Analytics, hvor vi måler antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende.

Statistikk om brukere og trafikk blir som oftest brukt og anvendt i aggregert form, slik at ikke statistikken inneholder noen form for informasjon som kan knyttes direkte til deg som en identifisert person.

Informasjon om bruk av produktene kobles likevel med personopplysninger i enkelte sammenhenger for å kunne gi deg som bruker god kundeservice og målrettet kommunikasjon.

Endringer i personvernerklæringen

PCSS.no sin personvernerklæring vil oppdateres fortløpende i henhold til gjeldende regelverk. En elektronisk lesbar personvernerklæring vil til enhver tid forefinnes på våre hjemmesider.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om PCSS.no sin Personvernerklæring, kan du kontakte oss på:

E- post: support@pcss.no

Postadresse:
PCSS.no
V/Personvern
Rostgrenda 143
2642 Sel