Våre betingelser

Fra og med 01.01.2021, er vår timepris kr 1 650,-.
Alle oppdrag faktureres pr time. Våre priser er eksklusiv frakt, offentlige avgifter, diett, parkering, bom, reisekostnader, oppkoblingsavgifter og andre kostnader relatert til våre oppdrag.
Vårt fakturagebyr er p.t. 62,50.

Vår kontortid er alle hverdager mellom klokken 08.00 og 16.00. Dersom det er behov for bistand utover disse tidene, må dette avtales spesielt, og slik bistand blir da belastet ut fra egne satser.

Betalingsfrist er 10 dager fra fakturadato med fakturering ved avtaleinngåelse og levering vil skje snarest, eller etter avtale med kunde. For sen betaling belastes med vår til enhver tid gjeldende morarente pr. år. Det gjøres oppmerksom på at ved henvendelse fra driftspersonell hos kunde eller andre partnere vil PCSS belaste dette etter medgått tid til kunden henvendelsen gjelder for. Alle priser og betingelser kan endres uten varsel.

PCSS tar ikke ansvar for kunden sine data, heller ikke merarbeid med data som følge av endringer i plattform, software-versjoner og/eller oppgraderinger som medfører endringer i ytelse eller andre forhold som påvirker avtalt leveranse. PCSS tar betalt etter medgått tid for alle henvendelser. Alle rettigheter til enhver kildekode for PCSS utviklet programvare, spesial eller standard, tilhører PCSS og er ikke å anse som kundens eiendom.

PCSS forbeholder seg retten til å informere om nye leveranser til kunder på våre digitale plattformer med henvisning til kundenavn (logo) og type leveranse. Alle priser og betingelser kan endres uten videre varsel.

PCSS er en betegnelse for PC-System Senteret AS NO 968 067 591 MVA