Visma Project Management – perfekt for timefangst og fakturering

Visma.net Project Management er et skybasert prosjektstyringsverktøy som gir deg full kontroll på alle faser av prosjektet. Systemet gir deg som jobber prosjektbasert og fører på timer, full kontroll til planlegging, registrering og fakturering mot dine kunder. Løsningen leveres med et åpent API, for enkelt å kunne snakke med eksterne systemer for en helintegrert og skreddersydd løsning.

Visma.net Project management har også en CRM-modul der du kan få full oversikt over salgspipen. Her kan du legge inn aktiviteter, dokumenter og salgsfaser i et enkelt flytdiagram via «drag & drop». Samtidig kan man spore salgsprosesser, dialog med kunder og i et grafisk flytdiagram følge alle prosesser med «drag & drop».

Hvem passer løsningen for?

Er du arkitekt, jobber innen kreative fagfelt, IT-selskaper eller andre som skal registrere timer på prosjekt uten videre fakturering av varer, er løsningen noe for deg.

Kundeoversikt

I Visma.net Project Management finner du kundene raskt. Du kan søke med en enkel og god søkemotor. “Google”-søk og i tillegg kan du kategorisere kundene med brukerdefinerte merkelapper for gruppering og utvalg. Kundekortet inneholder all den informasjon du trenger for å følge opp dine kunder i prosjekter og på innsalg.
Du får all kundeinformasjon på et sted, og det er lett å lage utvalg og lister som gir deg god oversikt.

Lønnsomme prosjekter

I løsningen kan du koble salgsprosjektene dine til leveranseprosjektene. På denne måten får du en enkel oversikt over hvilke prosjekter som er mest lønnsomme og hvilke som ikke er like lønnsomme. Når du kobler salgsprosjektene mot leveranseprosjektene dine, ser du hvilke prosjekter som gir deg god inntjening. Denne oversikten av alle timer som medgår fra prosjektstart til leveransen er levert, gir en unik mulighet til å følge med på ulike faser, medarbeideres timeføring og avvik som kan oppstå. Alt er knyttet opp mot faktureringsgrad og timepriser, slik at du har full kontroll på økonomien i hverdagen.
All informasjon er tilgjengelig i ulike rapporter og utvalg.

Fakturering

All fakturering av timer skjer i Project Management. Her finner du enkelt oversikt over hvilke timer som skal faktureres. Du kan endre og redigere i kladdmodus før du bekrefter at faktura skal sendes fra Project Management, eller fra Visma.net ERP. 

Integrasjoner

Plattformen kommer med integrasjon mot Office365 (mail/kalender), Google og Visma sine økonomisystemer.
Visma Project Management er en tjeneste fra Visma som leveres med et åpen API som muliggjør integrasjoner mot andre fagsystemer.

Mobil – app

Visma Project Management har en egen app som gjør det mulig å holde kontroll på dine timer når du er på farten. Her kan du enkelt registrere timer, utlegg og reisekostnader.


Informasjon om prosjektstyring og priser

Her finner du mer informasjon om prosjektstyring og priser.


Videoer

Her ser du hvordan prosjektstyringen fungerer på mobilen.

Denne videoen viser hvordan tidsrapportering i ukesvisningen fungerer.